Beckers takfärg Nondrop 3L, en helmatt lösningsmedelsburen alkydfärg som används för att grunda vägg- och takytor inomhus. Särskilt bra för ytor som kan utsättas för viss fukt. Färgen används lämpligen på underlag såsom betong, puts, väv tapet och skivor av träfiber, spån eller gips. Materialåtgång: 8 - 10 m²/l - Klibbfri efter 1,5 timmar och övermålningsbar efter 16 timmar. Målningstemperatur: mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur.