Kvalitetsdeklarerade Nitor färgpigment, naturliga och syntetiska med hög täckförmåga. Blandbar med olja, vatten, samt i kalk och cement som ej utsätts för fukt. Beständig mot ljus och luft. Bra för färgbrytning och lasering. -Järnoxidsvart nr 318; 100 ml.