GräslinjefärgPlasti-kote Trädgårdspelsfärg är till för att markera tillfälliga hopphagar, fotbollsplaner, badmintonbanor m.m. Torr på 20 minuter. Täckning: Linjelängd per burk ungefär 40 m Passande underlag:Asfalt, Cement, Gräs, Konstgräs