Das Pronto - LyraKan efter torkning bearbetas med borr, fil, sandpapper.Vit; 1/2 kg