Eldfast cement, 1100 gDenna cement är speciellt tillverkad för att användas ugnar, spisar och kaminer där temperaturer upp till 900 grader C förekommer.