Silikon Wacker Vario 15 1kgElasosil Vario är ett unikt system, som med dess variation kan uppfylla olika hårdheter samt olika härdtider beroende på hur man blandar dem. Till skillnad mot andra additionshärdande silikonsystem, så kan man köpa härdare separat, detta system finns i två olika hårdheter Shore A15 och Shore A40. Det finns två olika härdare/katalysator Vario och Vario F(snabb) alla komponenter blandbara med varandra. Blandningsförhållande är 100 viktdelar Vario 15/40 till 10 viktdelar härdare (katalysator) Vario/Vario F. OBS! Härdare köps separat. Detta material kan användas mot huden.