Rent bivax, filtrerat. Bivax är lämpligt för tillverkning av salvor, ljus, ympvax, för "polering" av golv och möbler, för att vaxa trådar vid sömnad etc. Bivaxet blir smidigt vid ca 30 °C och smälter vid ca 60 °C. Viste du att: Vaxets specifika vikt är 0,95-0,97. En bivaxkaka om 1 dm² rymmer ca 850 arbetarceller. Ett bisamhälle producerar ca 200-400 g bivax per år. 100 g