Bivax rentViste du att: Vaxets specifika vikt är 0,95-0,97. En bivaxkaka om 1 kvm-dm rymmer ca. 850 arbetarceller. Bivaxet blir smidigt vid ca. 30 grader C. Bivaxet smälter vid ca 60 grader C. Ett bisamhälle producerar ca. 200-400 g bivax per år. För tillverkning av ympvax, för "polering" av möbler, för tillverkning av hudsalva.vaxa trådar vid sömnad etc.