Paraffin 1 kg, blanda enligt följande för att göra ljus. Stöpning: 4 delar paraffin och 1 del stearin. Gjutning i form: 1 del paraffin och 2 delar stearin. Smältpunkt 57-59 °C. Vägledning medföljer.