Das Pronto - LyraKan efter torkning bearbetas med borr, fil, sandpapper. Vit; 1 Kg