Trälim, för inomhusbruk. Starkt lim för snickerier. Ger elastisk och färglös fog. 300 ml