Trälim, för inomhusbruk. Starkt lim för snickerier. Ger elastisk och färglös fog.300 ml