Folia A3, 297x420 mm. Genomfärgat kopieringspapper, 100% returkartong. Pris per ark.Svart; 130 g