Folia A3, 297x420 mm. Genomfärgat kopieringspapper, 100% returkartong. Pris per ark. Svart; 130 g