Skisset, 10 delarSet med 3st hög pigmenterade teckningspennor, 3st grafitpennor i olika varianter, 1 torr teckningskrita, 1 hård krita av pressat ritkol samt knådgummi & stomper från CretaColor, levereras i ett metalletui.