Draw with Pablo Picasso, av Ana Salvador. Häftad bok 22x31 cm. 45 sidor; engelsk text. "När jag var ung kunde jag rita som Raphael, men det har tagit mig hela mitt liv för att lära mig att rita som ett barn." Nu kan du lära av mästaren själv. Steg för steg, linje för linje visar vi dig hur man återskapar några av Picassos mest kända motiv. Genom att kopiera och sedan försöka själv, kommer den här boken att hjälpa dig att se och uppskatta Picassos verk och inspirera dig att prova mer på egen hand.