Fletcher FleximasterFör icke permanenta inramningar ( bildramar) För stift 955, vikbara