Teknisk ammoniak från Nitor till rengöring. En 24,5% ammoniakslösning som används primärt för nedmattning av färg, speciellt linoljefärg, samt vid ytbehandling av trä. Färglös vätska som får hanteras med stor försiktighet eftersom den kan vara frätande för hud, ögon och luftvägar... Läs mer