Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

0 (0 recensioner)
Oklassificerat

Benco Cellulosaförtunn. 1L

119,90
11 st online
1
119,90
 • Fri frakt över 599 kr.
  Hemleverans fr 9 kr.
 • Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
 • Leverans 2-4 arbetsdagar.
 • Trygg e-handel
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Cellulosaförtunning Benco 14. Används för spädning av lackfärg vid sprutmålning samt rengöring av penslar och verktyg. Innehåller 1 liter.
Artikelnummer
104005
Kategori
Rengöring
EAN
7319481000076
Volym (l)
1
 • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN /läkare.
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
 • Kan orsaka organskador.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Förvaras inlåst.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Toulene and 2-methylpropan-1-ol

Delad glädje är dubbel glädje! Inspireras av andra @panduroofficial

Trustpilot