Lågaromatisk lacknafta (alifatnafta) från Nitor. Lacknafta, också kallat mineralisk terpentin, används som färgförtunnare och lösningsmedel. Effektivt för fläckborttagning, avfettning, spädning av alkydfärger och lacker samt rengöring av penslar och verktyg. Lågaromatisk lacknaft... Läs mer