Kaustiksoda Resolut, 750 gramRensar och desinficerar avloppet. Avlutar och rengör, 750 gram. Nitor.