Målarterpentin, - för spädning av olja och alkydfärger samt vid rengöring av målningsverktyg. Högre kvalitet av lacknafta. Innehåll: 1 liter.