Målarterpentin, 1 litFör spädning av olja och alkydfärger samt vid rengöring av målningsverktyg.