Svavelpulver, 750 grSmälter till gul tunn vätska vid 113 grader C, som blir allt tjockare och brunare med stigande temperatur. Hårdnar sakta efter snabb avkylning. Svavel tillhör basråvaran i kemisk industri, i kem-teknisk och textilindustri. Desinficerande verkan vid förbränning. Svavel verkar avvisande för husdjur, t ex hundar framför husentréer.