Slagmetall 140 mm, 10 st bladSlagmetall är en perfekt produkt som ersättning till äkta bladguld. Används på samma sätt som bladguldet med den skillnaden att efter påläggning bör en skyddslack appliceras då den annars oxiderar. Bladen är större och något tjockare. Guld