Slagmetall Guld, komplett setKomplett set för förgyllning med slagmetall. Innehåller 50 ml guldgrund (inomhusbruk), skyddslack 50 ml, 10 blad slagmetall guld 140X140, 1 pensel för anläggningsolja, 1 antoppspensel ( pensel för påläggning av slagmetallen.