Gedigen patronspruta, i stål. Enkel att använda, med trycksläpp som förhindrar efterrinning. Perfekt för snabb och enkel applicering av fogmassor och lim. Med den utvikbara stålstickan kan du rensa patronpipen.