Stora konstnärshandboken (SE), ett gediget och pedagogiskt storverk (SVENSK TEXT) från Tukan Förlag för både den som vill börja eller redan är välbekant med att måla akryl, olja eller akvarell. Den inbundna boken är 22x26 cm stor och hela 304 sidor lång. Med klara och tydliga instruktioner, ofta steg-för-steg, lotsas läsaren från grunderna i att skissa och materialval till mer avancerade uppgifter inom akryl, olja och akvarell. Var och en av de tre teknikerna beskrivs på drygt 100 sidor fördelat på nybörjarnivå, medelnivå och avancerad nivå. Med bokens hjälp får läsaren en verkligt hjälpande hand för att snabbt inspireras och utvecklas. Mycket av det som tas upp i boken är även till stor nytta i annan kreativitet; perspektiv, skuggor, färgval, rörelse och proportioner avhandlas också på ett lättillgängligt vis.