Korkkula, med genomgående hål. INFO OM KORK: När du köper kork gynnar du naturen! En vanlig missuppfattning är att korken är utrotningshotad och att man därför inte ska använda kork. Anledningen till att korken är hotad är för att den konkurreras ut av annat material (såsom plast). Kork är korkekens bark och tas varsamt av stammen och växer ut igen efter en 10-års period. Korkeken blir över 200 år gammal. Den odlas och växer i plantage och har gjort så under väldigt lång tid (det finns relativt få korkekar som växer i det fria). I denna miljö finns många djurarter (hög biologisk mångfald) och de hotas när denna livsmiljö försvinner. WWF har till och med kartlagt korkekskogens situation och inlett en kampanj för att påverka världens vinodlare att hålla fast vid naturkorken.Ø 50 mm. 1 st.Hål 8 mm.