Träkulor, av bok, omålade. Hål 8 mm. Ø 42 mm, 2 st. Bredd 50 mm.