Knappmix, av plast, sex olika knappar. Ø 10, 12.5, 14, 18, 21.5, 22.5 mm. Förpackning med 36 st (6 av varje).Brun