Brännmärkning / glödritning / pyrografi, är en tusenårig konstform. Från enkla saker som att skriva ett namn på en träskylt eller en bit läder till stora avancerade konstverk på möbler – bara fantasin kan sätta en gräns.Stämplar A-L.Innehåller brännstämplar (Ø 11mm) med bokstäverna A-L samt tecknen ( / ! ?Notera att brännpennans spets / stämpel blir väldigt het och på intet vis är en leksak. Bör endast användas av vuxna eller under vuxens uppsyn.