Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Hållbart sortiment

En grundläggande del i vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda produkter som inspirerar till och gör det möjligt att återbruka samt uppmuntra våra kunder till att skapa med det de redan har hemma.

Säkra produkter

En viktig grundpelare i vårt arbete med att erbjuda ett hållbart sortiment är produktsäkerhet. Alla Panduros produkter kontrolleras noga. Produktsäkerhet innebär mycket arbete med granskning av dokumentation och produktinnehåll. Med vårt breda sortiment har vi på Panduro möjlighet att göra skillnad genom att göra medvetna material- och produktval som överensstämmer med våra värderingar. Vi strävar efter att leverera produkter av hög kvalitet som uppfyller stränga krav gällande säkerhet, hälsa och miljö. En av våra åtgärder för att uppnå god produktsäkerhet är att vi jobbar med kravställningsdokument till leverantörer så att produkter kontrolleras genom tester, analyser och riskbedömning av innehåll. Vi jobbar också med kravspecifikationer för samtliga produktkategorier i sortimentet och dessa uppdateras löpande när det sker lagändringar. Det är viktigt att produkten är anpassad till användaren och speciellt viktig är säkerheten hos produkter avsedda för barn.

Eventuella produktåterkallelser hittar du här »

Miljömärkning och hållbart innehåll

Vår ambition är att öka vårt sortiment av produkter med hållbarhets- och miljömärkningar. Vi har till exempel Svanenmärkta färger till barn och en serie Svanenmärkt möbelfärg i sortimentet.

Vad betyder symbolen?

Gröna Punkten

Den Gröna Punkten visar att Panduro är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar i Sverige. Detta innebär att Panduro gör sin del så att återvinningssystemet av förpackningar kan fungera. Självklart strävar vi på Panduro efter att minska mängden förpackningsmaterial så långt det är möjligt utan att produkterna skadas vid transport.


Överkryssad soptunna

CE logo Den överkryssade soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland hushållsavfallet. Symbolen hittar du på elektriska produkter eller produkter som innehåller batterier. Panduro är återförsäljare av produkter som ingår i insamlingssystemet för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.


CE-märket

CE logo CE-märket talar om att produkten uppfyller de lagar och krav som finns för den. Det är långt ifrån alla produkter som ska CE-märkas. I Panduros sortiment är det bara elektriska produkter och produkter som räknas som leksaker som ska och får CE-märkas.


Ej för barn under 3 år

0-3 år Symbolen innebär att barn under 3 år inte ska använda produkten. Produkten är inte anpassad för barn under 3 år och kan därför vara farlig för dem. Till exempel kan produkten innehålla smådelar som innebär en kvävningsrisk för små barn som stoppar den i munnen.


Svanenmärket

Svanen Svanenmärket (Nordic Swan Eco Label) är Nordens officiella miljömärke och gör det enkelt för dig som kund att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen står för hållbar resursanvändning och en giftfri miljö. Mer information kan du hitta på Svanens webbplats.


FSC-märket

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märket gör att du som kund kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Läs mer på FSC:s webbplats.


Farliga kemikalier

En del kemikalier i vårt sortiment är märkta som farliga för hälsa och/eller miljö. I dessa fall är det viktigt att läsa den information som står på förpackningen. Extra farliga kemikalier har även barnskyddande förslutning och en kännbar taktil märkning.

Etisk djurhållning

Panduro har en Animal Welfare Policy som ställer krav på god djurhållning. Alla leverantörer inom relevanta produktkategorier ska ha signerat vår policy. Vi är medvetna om utmaningarna med att följa upp kraven och för därför dialoger med intressenter och andra inom branschen. Vi väljer våra leverantörer med omsorg och gör aktiva materialval till våra produkter, bland annat gällande råmaterialens ursprung. Detta för att minska transporterna men även för att lättare kunna säkerställa en god djurhållning och säker kemikalieanvändning.

Trustpilot