Du har blivit utloggad. Men ta det lugnt, vi sparade din varukorg till dig. Logga in igen så finns allt kvar.

Varukorg

Hållbart sortiment

Med vårt breda sortiment har vi på Panduro möjlighet att göra skillnad genom att göra material- och produktval som överensstämmer med våra värderingar. Vi strävar efter att leverera produkter med hög kvalitet och god pålitlighet i avseende på säkerhet, hälsa och miljö. Kvaliteten hos våra produkter är också en viktig del i att göra sortimentet hållbart. Ibland är kvaliteten extra viktig, exempelvis när en ny möbelfärg ska lanseras. Då testar våra produktutvecklare bland annat hur väl färgen täcker och hur lätt den slits. En tuschpenna till barn måste kunna tåla att hanteras av ett ivrigt barn och då är det viktigt att spetsen inte trycks in för lätt.

Vi vill erbjuda produkter som gör det möjligt att återbruka saker som redan finns samt uppmuntra och inspirera våra kunder att skapa med det de redan har hemma.

Säkra produkter

En viktig grundpelare i vårt arbete med att erbjuda ett hållbart sortiment är produktsäkerhet. Vi har därför dokumenterade rutiner för att säkerställa att alla produkter är säkra för både miljön och för människors hälsa. Vi arbetar med kravspecifikationer för samtliga produktkategorier i sortimentet och dessa uppdateras löpande när det sker lagändringar. Lagkrav och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer är våra minimikrav, därutöver tillkommer ytterligare krav som vi specificerar. Vårt arbete med produktsäkerhet omfattar även granskning av testrapporter och produktinnehåll. Leksaker och elektronik testas enligt speciella EU-gemensamma standarder för att säkerställa att de uppfyller alla lagkrav och är säkra att använda. För andra produktkategorier är kontrollen av det kemiska innehållet viktigt och exempelvis kosmetiska produkter och många kemiska produkter till barn kontrolleras och riskbedöms av externa toxikologer. Det är viktigt att produkten är anpassad till användaren och speciellt viktig är säkerheten hos produkter avsedda för barn.

Återkallade produkter

Säkerheten för våra kunder är av yttersta vikt för oss och om det mot förmodan skulle visa sig att en produkt utgör en säkerhetsrisk återkallas den omedelbart.

Produktåterkallelser hittar du här »

Miljömärkning och hållbart innehåll

För att ytterligare säkerhetsställa att vi har ett säkert och hållbart sortiment har vi som ambition att öka vårt utbud av produkter med hållbarhets- och miljömärkningar. Vi har till exempel Svanenmärkta färger till barn och en serie Svanenmärkt möbelfärg i sortimentet. Miljömärkningen Svanen innebär bland annat att innehållet i produkten blir granskat och godkänt av tredje part i hänsyn till dess miljöpåverkan. Framöver vill vi införa fler FSC®-märkta trä- och pappersprodukter i sortimentet. Märkningen FSC innebär att materialet som använts till produkten kommer från ansvarsfullt brukade och FSC-certifierade skogar, återvunnet material samt material från andra kontrollerade källor. Bland Panduros egna varumärken finns ett antal produkter som är FSC-märkta, däribland påskägg, pappersblock och penslar, och vi arbetar för att det ska bli fler. Vi har även många produkter från andra varumärken, såsom träleksaker i Pando-sortimentet, som är märkta med FSC.

En annan del i arbetet med att minska hållbarhetsriskerna kopplade till vårt sortiment är att exkludera kritiska råvaror ur vissa produkter. Ett exempel på detta är att vi inte använder ingredienser från palmolja i en av våra tvålmassor. Aktiva val av ingredienser har även gjorts i arbetet med att lansera fler produkter av återvunnet eller biobaserat material.

Vad betyder symbolen?

Gröna Punkten

 

Den Gröna Punkten visar att Panduro är anslutet till näringslivets system för återvinning av förpackningar i Sverige. Detta innebär att Panduro gör sin del så att återvinningssystemet av förpackningar kan fungera. Självklart strävar vi på Panduro efter att minska mängden förpackningsmaterial så långt det är möjligt utan att produkterna skadas vid transport.

Överkryssad soptunna

Den överkryssade soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland hushållsavfallet. Symbolen hittar du på elektriska produkter eller produkter som innehåller batterier. Panduro är återförsäljare av produkter som ingår i insamlingssystemet för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

CE-märket

CE-märket talar om att produkten uppfyller de lagar och krav som finns för den. Det är långt ifrån alla produkter som ska CE-märkas. I Panduros sortiment är det bara elektriska produkter och produkter som räknas som leksaker som ska och får CE-märkas.

Ej för barn under 3 år

Symbolen innebär att barn under 3 år inte ska använda produkten. Produkten är inte anpassad för barn under 3 år och kan därför vara farlig för dem. Till exempel kan produkten innehålla smådelar som innebär en kvävningsrisk för små barn som stoppar den i munnen.

Svanenmärket

Svanenmärket (Nordic Swan Eco Label) är Nordens officiella miljömärke och gör det enkelt för dig som kund att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen står för hållbar resursanvändning och en giftfri miljö. Mer information kan du hitta på Svanens webbplats. 

FSC-märket

FSC_N002007

Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-märket gör att du som kund kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Läs mer på FSC:s webbplats.

Farliga kemikalier

En del kemikalier i vårt sortiment är märkta som farliga för hälsa och/eller miljö. I dessa fall är det viktigt att läsa den information som står på förpackningen. Extra farliga kemikalier har även barnskyddande förslutning och en kännbar taktil märkning.

Etisk djurhållning

Vi har en Animal Welfare Policy som ställer krav på god djurhållning. Vi är medvetna om utmaningen med att följa upp kraven och därför medverkar vi i dialoger med intressenter och andra i handeln. Vi arbetar med att göra aktiva val av leverantörer och ursprung av det råmaterial som våra produkter är tillverkade av. Detta för att lättare kunna säkerställa god djurhållning och säker kemikalieanvändning.

Återvinningsguide

Vi vill underlätta för dig när du ska sortera och återvinna våra produkter. Därför har vi tagit fram en guide med information och råd för vad du behöver tänka på.

Så här återvinner du våra produkter »

Trustpilot