Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg ( varor )

Logga in för att använda dina erbjudanden.

Socialt ansvar

Kunder – Kreativitet för hälsan

Människor mår bra av kreativt skapande. Kreativitet kan främja utveckling av fantasin och förmågan att tänka lösningsorienterat. Att skapa med händerna upplevs också av många som stressreducerande.

För oss är det viktigt att alltid kommunicera med våra kunder på ett ansvarsfullt, passande och korrekt sätt. Det gäller oavsett var, när eller hur vi möter kunden. Men vårt ansvar slutar inte då en kund har lämnat vår butik. Panduro strävar även efter att öka kunskapen kring återbruk, produkthantering och återvinning efter att kunden har gjort sitt köp. På det här sättet vill vi skapa en kundnöjdhet som håller i generationer.


Leverantörer – Code of Conduct

Panduros uppförandekod, även kallad Code of Conduct, är det viktigaste styrdokumentet för att upprätthålla goda sociala förhållanden. Uppförandekoden innehåller krav för leverantörer avseende löner, hälsa och säkerhet, övertidsarbete och samverkan i fackförbund för anställda. Panduro har under flera år successivt arbetat med att alla produktleverantörer ska skriva under uppförandekoden. Utmaningen ligger i att faktiskt säkerställa att alla leverantörer och deras underleverantörer alltid följer kraven. Av den anledningen arbetar vi med att utveckla ett system för att följa upp  efterlevnaden av de krav som ställs i vår Code of Conduct.


Medarbetare

Panduro är ett familjeföretag som värnar om sina medarbetare. Vi är övertygade om att våra medarbetare måste må bra för att företaget ska må bra. Vi arbetar utifrån fastställda policyer som genomsyras av hållbarhet. Dessa är samlade i en personalhandbok, jämställdhetsplan, mångfaldspolicy samt arbetsmiljöpolicy. För att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt främjar Panduro en öppen dialog mellan chefer och medarbetare. Vi utför årliga medarbetarsamtal och arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön för våra medarbetare ser olika ut för butik, lager och kontor och anpassas därefter. Panduro har en utarbetad arbetsmiljöpolicy och arbetar kontinuerligt med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Vår ambition är att genomföra medarbetarundersökningar för att följa upp hur våra medarbetare upplever Panduro som arbetsplats.

Panduro arbetar även aktivt med hälsoförbättrande åtgärder. Vi har avtal för företagshälsovård, terminalglasögon samt fördelaktiga avtal för träningskort via friskvårdsbidrag. Jämställdhetsarbetet ska vara en pågående process i medarbetar- och verksamhetsutvecklingen. Jämställdhet ska finnas på agendan som ett återkommande inslag på avdelningsmöten samt som ett inslag i ledarskapsutbildningar.