Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Transport och logistik

Klimatkrisen är en global hållbarhetsutmaning och vi på Panduro har självklart ett ansvar att göra vad vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser. Som ett steg i att arbeta mer effektivt med våra transporter framöver har vi antagit ett ambitiöst mål om fossilfria transporter år 2030. Under flera års tid har vi arbetat aktivt med samlastning av leveranser av produkter som fraktas med sjöfrakt från Asien. Andelen leveranser som sker med flyg görs endast i absoluta undantagsfall. Pandemin har inneburit extra ansträngningar tillsammans med våra leverantörer för att lösa exceptionella situationer och säkra leveranserna av våra produkter. Vi har, i likhet med många andra företag, påverkats av de ökade priserna på containrar samt bristen på dem. För att lösa akuta situationer har vi därför under det senaste året testat tågtransport från Asien vid ett par tillfällen.

Antalet artiklar fördelat på ursprungsregion
Statistiken i cirkeldiagrammet avser vilka världsdelar som våra produkter har sitt ursprung från.

För att minska utsläppen av växthusgaser vid transport till butik har vi under flera år arbetat aktivt med att effektivt packa våra varor samt optimera antalet leveransdagar till butik. Våra e-handelspaket samt varor till våra Pando- och Kreatima-butiker lagras och packas av en tredjepartsaktör i Helsingborg. Lagerbyggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad silver (Sweden Green Building Council). Bakgrunden till att vi har valt att anlita en tredjepartsaktör är den goda tillväxten som vår e-handel har haft under de senaste åren. Andra mycket viktiga delar i arbetet för att minska vårt koldioxidavtryck genom värdekedjan är utvärdering och uppföljning vid val av transportpartner samt lansering av fossilfria leveranssätt i vårt e-handelsflöde till alla kunder så fort som möjligt. Det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder flexibla leveransalternativ med mindre miljöpåverkan i en tid där e-handeln växer och blir allt viktigare för oss. Under det gångna året har vi lanserat fler fossilfria leveranssätt i Sverige och fler alternativ för hemleveranser i alla skandinaviska länder.

Trustpilot