Ceramic Glazes. En inspirerande bok med vacker keramik och samlade arbeten från ett brett spektrum av exceptionella samtida keramiker, som ger en inblick i sina glaseringsprocesser samt visar recept och tekniker för att använda dem. Boken är uppdelad i temperaturområden med bränn... Läs mer