Ceramic Glazes. En inspirerande bok med vacker keramik och samlade arbeten från ett brett spektrum av exceptionella samtida keramiker, som ger en inblick i sina glaseringsprocesser samt visar recept och tekniker för att använda dem. Boken är uppdelad i temperaturområden med brännteknik för salt och trä samt underkategorier efter appliceringsmetod, vilket gör det enkelt för keramikern att hitta arbeten som rör dess område samtidigt som boken erbjuder möjligheten att upptäcka andra kreativa tillvägagångssätt. Med ett avsnitt som fokuserar på de begreppsmässiga aspekterna av glasyr som färg och hur man kan utnyttja färg i det keramiska arbetet och ett tekniskt "hur-till avsnitt" samt en detaljerad ordlista, så innehåller denna bok ett stort utbud av kompetens, metoder och teknisk data. Denna bok är en mycket bra informationskälla för alla keramiker, oavsett kunskapsnivå.