Ler- och stengodsengobe, kan användas på läderhård lera, samt läggas på skröjbränd lera. Engoberna är varma och kraftiga i färgutvecklingen. Stengodsengoberna smälter bra ut på leran och kan även lämnas oglaserade. - Skiffersvart