Fältspat, är ett viktigt flussmedel i lermassor och glasyrer. Innehåll 5 kg.Kalifältspat NGP (Norflot)- NGP har högre K-halt än kalifältspat NR.