Fältspat, är ett viktigt flussmedel i lermassor och glasyrer. Innehåll 5 kg. Kalifältspat NGP (Norflot) - NGP har högre K-halt än kalifältspat NR.