Passare dubbel, en Lidmaster av plast med dubbel funktion för keramik. Fot- och krumcirklar används för kontroll av arbetsstyckets mått, den förra för invändiga, den senare för utvändiga mått.