Trefötter, sättmaterial av eldfast material. 05 - 61 mm; 10 st.