Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper.Medium 3535,Golden Airbrush Medium, modifierar GOLDEN Fluid Acrylics för spraytillämpning genom att minska tilltäppning och anhopning av färg i sprayburkens munstycke under arbete.119 ml.