Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper.Medium 3720,Golden Acrylic Glazing Liquid (Gloss), är ett laseringsmedium som förlänger akrylfärgens torktid så att man kan arbeta på liknande sätt som med oljefärger.Torkar helt transparent och är mycket flexibelt, vattenfast och UV-beständigt. Acrylic Glazing Liquid gloss ökar även färgens glans. 473 ml.