Golden Gessos & Grounds, av mycket hög kvalitet. Gesso och grunderingsfärg kan betraktas som bron mellan ditt underlag och färgen, de ska tränga in och ge en yta som färgen kan fästa på. Korrekt förberedelse ökar livslängden för ditt konstverk. Vit, 473 ml. Absorbent Ground 3555 är en vit högflytande gesso/grunderingsfärg som torkar till en porös, pappersliknande yta. Underlaget möjliggör därefter effekter som man annars bara kan få fram i akvarellmåleri