Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper. Medium 3580, Golden Retarder, är ett additiv som förlänger torktiden på akrylf... Läs mer