Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper.Medium 3580,Golden Retarder, är ett additiv som förlänger torktiden på akrylfärg genom att låta vattnet avdunsta i lägre takt.Tillsätt max 15% för tjock applikation, max 30% för tunn applikation. 236 ml.