Golden mediums & additives ger oändlig kontroll och möjligheter med akrylfärger. Medier kontrollerar genomskinlighet, viskositet och ytglans, medan tillsatser (additives) styr färgens arbetsegenskaper.Medium 3690,Golden Silkscreen Medium, är ett vattenburet medie som ökar arbetstiden och fördröjer torkning vid silkscreentryck.Inte lämpligt för tryck på textilier. 237 ml.