Utflytningsmedium, från Winsor & Newton Professional för akrylfärg, 125 ml. Utflytningsmedium, även kallat flow improver, används av målare och konstnärer för att förändra färgers flöde/ytspänning för att få till en önskad "rinnighet". Det blir även lättare att blanda olika färger. Torktiden ökar något, men färgernas styrka förändras inte vid rekommenderad dosering. Skarpa linjer och släta ytor är några av resultaten man uppnår med en flow improver.