Beckers snickerislip, är en glansfri grund- och slipstrykningsfärg för snickerier inomhus som har bra vidhäftning mot de flesta ytor och torkar snabbt. Färgen lämpar sig både för ny - och ommålning inomhus. Materialåtgång: 6 - 8 m²/l - Klibbfri efter 1 timme och övermålningsbar efter 4 timmar med de flesta vanliga typerna av lackfärg. Vit 1L.