Beckers Spackel Fin, - ett fingraderat, färdigblandat, vitt spackel för väggar och tak inomhus. Spacklet är mycket lämpligt för skarvspackling av tapeter och byggskivor samt bredspackling där extra slät yta önskas. Det ger bästa underlag inför målning och tapetsering. Vid tapetsering bör den spacklade ytan förlimmas innan tapet fästes på vägg. Slip- och övermålningsbar efter 7–10 timmar. Ytan torr efter ca 3 timmar. 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikt. 400 ml.