Krita, 500 gramAnvänds vid tillverkning av limfärg och i förgyllningssammanhang.