Das Pronto - LyraKan efter torkning bearbetas med borr, fil, sandpapper.Terracotta; 1/2 kg