Silikon Silcotin HB, för tillverkning av gjutformar. Värmebeständig formmassa som härdar i rumstemperatur. För tillverkning av en- eller flerdelade negativformar, t.ex. avgjutningar av reliefer, tekniska formdetaljer, figurer, bruksföremål o.s.v. (de kan vara av gips, trä, metall, glas, cement, betong, modellmassa, plast etc.). Låt sen formmassan härda, så bildas en hållbar, halvelastisk gjutform i en eller flera delar. Gjutformen kommer att tåla höga temperaturer upp till 250 °C (kort ända upp till 400 °C). Idealiskt för gjutning av metaller med låg smältpunkt: alpacka, bly eller tenn, för tillverkning av t.ex. tennfigurer, hjul till modellbygge, kanoner till koggar, bältesspännen m.m. Formarna blir mycket hållbara och klarar långt över 100 gjutningar. Härdare ingår. 1 kg