HopdragningsvätskaRubinol Hopdragningsvätska kallas även fördelningsvätska. En blandning av lösningsmedel som används vid cellulosapolering för att få en slät yta. Vätskan löser delvis lackskiktet så att porer och sliprepor kan utjämnas med en polersudd. Används efter lackning men före slipning. Använd en väl genomdränkt sudd, dock ej mer än att själva ytan löses. Ytan ska vara absolut torr och utan olja. Dra sudden längs med slipreporna så att ytan blir fullt klar och avsluta med cirkelformiga rörelser. Låt ytan torka till påföljande dag. Olja bör ej användas.0,25 lit