Du har blivit utloggad. Men ta det lugnt, vi sparade din varukorg till dig. Logga in igen så finns allt kvar.

Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Oklassificerat

Hopdragningsvätska 250ml

89.90
Slut online
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.
Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
HopdragningsvätskaRubinol Hopdragningsvätska kallas även fördelningsvätska. En blandning av lösningsmedel som används vid cellulosapolering för att få en slät yta. Vätskan löser delvis lackskiktet så att porer och sliprepor kan utjämnas med en polersudd. Används efter lackning men före slipning. Använd en väl genomdränkt sudd, dock ej mer än att själva ytan löses. Ytan ska vara absolut torr och utan olja. Dra sudden längs med slipreporna så att ytan blir fullt klar och avsluta med cirkelformiga rörelser. Låt ytan torka till påföljande dag. Olja bör ej användas. 0,25 lit
Artikelnummer
102769
Kategori
Speciallack
EAN
7330835009255
Volym (l)
0.25
Bredd (mm)
70
Längd (mm)
157
Djup
39
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Skadligt vid förtäring.
 • Irriterar huden.
 • Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Produktmärkning

Fara

Övrig information

Contains: Ethanol 50-90 %, Butan-1-ol <10 %, n-Butylacetat <10 %, 1-methoxyopropan-2-ol <5%. CAUTION! Wet rags, tangles etc. may self-ignite in adverse conditions.

Trustpilot